Daghemmet ­Plommonet

Plommonet är ett svenskspråkigt daghem för barn med särskilda behov. Daghemmet finns i Bocksbacka, Helsingfors. 

Personalen på Plommonet är ett mångprofessionellt team med lång erfarenhet av att arbeta med barn. Personalen har spetskompetens inom olika specialpedagogiska områden. Vi har ett nära dagligt samarbete med terapeuter och experter som besöker daghemmet.

I daghemmet förverkligar vi vardagshabilitering för varje barn genom ett strukturerat arbetssätt, som tar fasta på vardagsrutinerna.

Vi strävar till att se på möjligheter istället för att fokusera på svårigheter hos barnet. Som grund för barnets egna plan används Pep-r bedömning och Portage kartläggning, som görs i daghemmet.

På Plommonet kan vi skräddarsy barnets individuella pedagogik, och regelbundet utvärdera och förbättra den för att kunna motsvara barnets behov.

Ansökan till daghemmet riktas till chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad.

 

 

 DAGHEMMET ÄR ÖPPET 7-17

Vår profil

 • Strukturerad träning i vardagssituationer.
 • Språk och kommunikation med hjälp av stödtecken, bilder och föremål.
 • Processinriktad målning.
 • Individuella dagliga bordsaktiviteter enligt barnets nivå.
 •  Vi jobbar för ett giftfritt och ekologiskt hållbart daghem
  och använder endast sk. aktivvatten vid städning
  som inte innehåller några gifter eller kemikalier.
 •  Utbildad besökshund besöker daghemmet.
 • Vi har öppet dygnet runt vård eller sk. korttidsvård
  vartannat veckoslut från fredag kl 17 till lördag kl 17.
 • Vi använder aquaponics system för att förstå och uppleva ekosystemet,
  samt för att få uppleva glädjen i att plantera och skörda samt äta det vi planterat.
  Med på köpet får vi bättre innomhusluft och en lugnande lärmiljö.

 

Klicka här för att se en kort video om vår verksamhet och våra utrymmen

 
 

Personal

monica riipa petrovMonica

Föreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik

 

 

alexandra 2Ronja

Speciallärare inom småbarnspedagogik och
tf. Vice föreståndare

 

 

alexandraAlexandra

Viceföreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik

Moderskapsledig

 

 

janinaJanina

Lärare inom småbarnspedagogik

 

 

 

malenaMalena 

Lärare inom småbarnspedagogik

 

 

 

alexandra 2Alexandra

Barnskötare