Daghemmet ­Plommonet

Plommonet är ett svenskspråkigt daghem för barn med särskilda behov. Daghemmet finns i Bocksbacka, Helsingfors. 

Personalen på Plommonet är ett mångprofessionellt team med lång erfarenhet av att arbeta med barn. Personalen har spetskompetens inom olika specialpedagogiska områden. Vi har ett nära dagligt samarbete med terapeuter och experter som besöker daghemmet.

I daghemmet förverkligar vi vardagshabilitering för varje barn genom ett strukturerat arbetssätt, som tar fasta på vardagsrutinerna.

Vi strävar till att se på möjligheter istället för att fokusera på svårigheter hos barnet. Som grund för barnets egna plan används Pep-r bedömning och Portage kartläggning, som görs i daghemmet.

På Plommonet kan vi skräddarsy barnets individuella pedagogik, och regelbundet utvärdera och förbättra den för att kunna motsvara barnets behov.

Ansökan till daghemmet riktas till chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad.

 

 

 DAGHEMMET ÄR ÖPPET 7-17

Vår profil

  • Strukturerad träning i vardagssituationer.
  • Språk och kommunikation med hjälp av stödtecken, bilder och föremål.
  • Processinriktad målning.
  • Individuella dagliga bordsaktiviteter enligt barnets nivå.
  •  Vi jobbar för ett giftfritt och ekologiskt hållbart daghem.
  •  Utbildad terapihund besöker daghemmet regelbundet.

 

Klicka här för att se en kort video om vår verksamhet och våra utrymmen

 
 

Personal

monica riipa petrov
Monica

föreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik

alexandra

Alexandra
viceföreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik

janina

Janina
närvårdare, vårdledig

malena

Malena 
socionom

andrea

Andrea 
närvårdare

Irina

Irina
barnskötare, vikarie